Bruttotonn:
Fiskefartøy Offshore Cruise Skip
Orlogsfartøy Øvrige skip


Dato: 06 Aug. 2021


Tonn
NOK pr.tonn
Antall
Sum