Bruttotonn:
Fiskefartøy Offshore Cruise Skip
Orlogsfartøy Øvrige skip


Dato: 24 Nov. 2020


Tonn
NOK pr.tonn
Antall
Sum