Bruttotonn:
Fartøy Melkøya LNG Cruiseskip


Farvannsavgift for Fartøy

Tonnage
NOK pr.tonn
Antall
Sum
0 - 600
0.90
600
540
600 - 2000
0.65
1400
910
2000 - 5000
0.54
3000
1620
5000 - 16500
0.39
11500
4485
Farvannsavgift delsum : 7555

Kaivederlag for Fartøy

Tonnage
NOK pr.tonn
Antall
Sum
0 - 600
1.60
600
960
600 - 2000
1.01
1400
1414
2000 - 5000
0.78
3000
2340
5000 - 16500
0.46
11500
5290
Kaivederlag total : 10004

Avfallsgebyr

Beksrivelse
Sum
Sortert og usortert avfall pr. bruttotonn 0,43
7095
Minste avfallsgebyr per anløp
100,00
Administrasjonsgebyr, oljeavfall, lasterester og kloakk*
776,00
Utlegg ved avgallshåndtering(Påslag)
20%

* I tillegg kommer faktiske kostnader fra avfallsleverandør

Subtotal : 24654

Fartøy med LOA under 15 meter og under 20 BT

Pristype
Merknad
Pris
Døgnpris
101,-/døgn
Månedspris(Må avtales)
inkludert renovasjon
1515,-